Scott Morrison Meme: Rick and Scotty S01E02, Show me what you got